CYFRA+ MULTIROOM
Zestaw CYFRA+ MULTIROOM składa się z dwóch modułów, na które Abonent zamienia swoją kartę abonencką. W drugi, potrzebny do odbioru dekoder, Abonent może zaopatrzyć się na miejscu w punkcie dystrybucyjnym CYFRY+.

Z zestawu CYFRA+ MULTIROOM można korzystać w obrębie jednego gospodarstwa domowego.

Moduł główny powinien być umieszczony w najczęściej używanym dekoderze. Moduł dodatkowy wymaga aktywacji po każdych 6 godzinach pracy.

Wymagania techniczne
Aby korzystać z usługi CYFRA+ MULTIROOM należy mieć instalację antenową z dwoma niezależnymi kablami antenowymi i dwoma dekoderami. Do anteny satelitarnej powinien więc być zamontowany konwerter typu TWIN ewentualnie konwerter typu QUAD (poczwórny) jeśli chcemy do dwóch dekoderów podłączyć po dwa kable antenowe. Przykładowy schemat podłączenia ilustruje poniższy rysunek:
Początkowa instalacja CYFRA+ MULTIROOM
 • 1. Upewnij się, że oba dekodery są podłączone do anteny satelitarnej oraz do telewizorów.
 • 2. Włóż moduły główny i dodatkowy do czytników kart poszczególnych dekoderów (w miejsce karty abonenckiej):
 • 3. Włącz oba dekodery, ustaw je na program TVP1 (kanał 1) lub Canal+ (kanał 20) i poczekaj aż dotrą uprawnienia do odbioru (dokładnie tak samo, jak w przypadku aktywacji zwykłej karty abonenckiej - zwykle trwa to nie dłużej niż godzinę).
 • 4. Maksymalnie po 1 godzinie zestaw jest gotowy do użycia: na ekranach obu telewizorów wyświetli się obraz
 • 5. Możesz teraz niezależnie oglądać różne programy z oferty CYFRY+ na dwóch rożnych telewizorach.
 • Codzienne korzystanie z usługi CYFRA+ MULTIROOM
 • 1. Moduł główny jest umieszczony w częściej używanym dekoderze, jego dioda miga na czerwono.
 • 2. Moduł dodatkowy jest umieszczony w drugim, rzadziej używanym dekoderze i po aktywacji działa nieprzerwanie przez 6 godzin, w tym czasie jego dioda świeci lub miga na zielono:
  • dioda na module dodatkowym świeci na zielono, jeśli czas aktywności jest dłuższy niż 1h,
  • dioda na module dodatkowym miga na zielono wtedy, gdy do końca czasu jego pracy została mniej niż godzina,
  • jeśli minęło sześć godzin pracy modułu dodatkowego przestał on być aktywny i jego dioda zaświeci się na czerwono: moduł wymaga ponownego aktywowania.
 • 3. Ponowne aktywowanie modułu dodatkowego:
  • wyjmij moduł dodatkowy z czytnika dekodera, zbliż go do działającego modułu głównego (umieszczonego w czytniku kart innego dekodera) na odległość około 10 cm:
  • naciśnij przycisk znajdujący się na module dodatkowym:
  • aktywacja modułu dodatkowego trwa około 3 sekundy - w czasie aktywacji diody na obu modułach będą migać naprzemiennie światłem czerwonym i zielonym,
  • pomyślne zakończenie aktywacji zostanie potwierdzone zaświeceniem się diody na zielono przez 1 sekundę zarówno na module głównym, jak i na module dodatkowym.
 • 4. Ponowne aktywowanie modułu dodatkowego może być wykonane w dowolnym momencie, tzn. wtedy gdy:
  • jego dioda miga na zielono (do końca pracy modułu została mniej niż godzina),
  • jego dioda świeci na czerwono (moduł na pewno wymaga ponownej aktywacji),
  • jego dioda świeci ciągłym zielonym światłem (moduł będzie jeszcze aktywny przez co najmniej godzinę).
 • 5. Ponowne aktywowanie modułu dodatkowego przedłuży jego pracę o sześć godzin licząc od momentu aktywacji.
 • Uwagi:
 • 1. jeśli wyjmiesz moduł dodatkowy z czytnika kart dekodera lub odłączysz ten dekoder z prądu na ponad tydzień, to akumulator w module dodatkowym może się rozładować. Gdyby tak się stało najpierw należy na kwadrans włożyć moduł dodatkowy do czytnika kart dekodera podłączonego do prądu, a dopiero później wykonać operację aktywowania modułu dodatkowego.
 • 2. w codziennej pracy moduły możesz wkładać do czytników kart diodą do góry lub diodą w dół - nie ma to żadnego wpływu na pracę modułów, może jedynie utrudnić obserwację diody na module dodatkowym
 • Sprawdzanie stanu aktywności modułu dodatkowego

  Aby sprawdzić, czy moduł dodatkowy jest aktywny nie trzeba wkładać go do czytnika kart dekodera i zobaczyć, czy wyświetla się obraz telewizyjny. Można to także zrobić wciskając przycisk znajdujący się na module dodatkowym:

  Sygnalizacja pracy modułów
  Dioda znajdująca się na każdym z modułów pozwala na sprawdzenie stanu ich pracy. Poniższe tabele przedstawiają możliwe opcje.

  Moduł główny umieszczony w czytniku kart

  Wskazania diody modułu Opis stanu pracy
  miga na czerwono Moduł pracuje poprawnie i jest gotowy do aktywowania modułu dodatkowego
  zaświeci na zielono w czasie aktywacji modułu dodatkowego Moduł dodatkowy został poprawnie aktywowany
  zaświeci na czerwono w czasie aktywacji modułu dodatkowego Aktywacja modułu dodatkowego nie powiodła się; należy wykonać ją ponownie

  Moduł dodatkowy umieszczony w czytniku kart

  Wskazania diody modułu Opis stanu pracy
  świeci na zielono Moduł pracuje poprawnie i jest aktywny (czas jego pracy wynosi od 1 do 6 godzin)
  miga na zielono Moduł pracuje poprawnie i jest aktywny, ale do końca jego pracy pozostała mniej niż godzina
  świeci na czerwono Moduł nie jest aktywny i trzeba go aktywować zbliżając do działającego modułu głównego na około 10 cm i wciskając przycisk znajdujący się na module dodatkowym (przez około 3 sekundy)
  miga na czerwono Moduł nieaktywny, trwa ładowanie wbudowanego akumulatora

  Moduł dodatkowy wyjęty z czytnika kart: po wciśnięciu przycisku znajdującego się na module:

  Wskazania diody modułu Opis stanu modułu
  zaświeci na zielono przez około 1 sekundę Moduł jest aktywny
  zaświeci na czerwono przez około 1 sekundę Moduł nie jest aktywny
  nie zaświeci w żaden sposób Wbudowany akumulator modułu rozładował się, należy go naładować wkładając moduł dodatkowy do czytnika kart dekodera włączonego do prądu